Disclaimer

Zorgvuldigheid
Jeroen Huijg Aannemingsbedrijf stelt de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid samen en streeft naar actuele en foutloze informatie. Toch kunnen wij niet garanderen dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan adviezen die via deze site zijn aangevraagd, kunnen bezoekers van de site dan ook geen rechten ontlenen.

De informatie, aangeboden op deze website, is bedoeld om de relatie tussen klant, dan wel bezoeker van de website en Jeroen Huijg aannemings bedrijf aan te vullen, niet te vervangen.

Aansprakelijkheid
 Jeroen Huijg Aannemingsbedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat:

  • als gevolg van het gebruik van informatie die Jeroen Huijg aannemings bedrijf op deze website publiceert en / of informatie van sites waarnaar Jeroen Huijg aannemings bedrijf op deze site verwijst.
  • als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van informatie die Jeroen Huijg aannemings bedrijf op deze website publiceert en / of informatie van sites waarnaar Jeroen Huijg Aannemingsbedrijf op deze site verwijst.

Veiligheid
Alle informatie van bezoekers, die wordt verzameld op onze website, wordt slechts gebruikt voor de ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen en wordt niet overgedragen aan een derde partij, tenzij vereist bij wet.

Copyright
Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, foto’s, logo’s en illustraties. De informatie op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Jeroen Huijg Aannemingsbedrijf worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Aanvragen hiervoor kunnen worden gericht aan info@jeroenhuijg.nl

Wijzigingen
Jeroen Huijg Aannemingsbedrijf behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in de disclaimer.